ข้ามไปยังทูลบาร์

แจ้งปรับอัตราค่าบริการ

แจ้งปรับอัตราค่าบริการต่ออายุเว็บไซต์ (มีผล 1 ก.ค. 2561)

เนื่องด้วยปัจจุบันบริษัท มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และเพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าทุกท่านต่อไปได้ จึงขอชี้แจงอัตราค่าบริการดังกล่าว