ตม. สิงคโปร์ เปิดตู้อัตโนมัติ สำหรับรับหนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชน โดยใช้หุ่นยนต์

     ตม. สิงคโปร์ เปิดตัวตู้อัตโนมัติ สำหรับรับหนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชน ผ่านช่องทางอัตโนมัติที่เปิด 24 ชั่วโมง ใช้เทคโนโลยีออนไลน์ และ Biomatrics ในการตรวจสอบผู้ใช้บริการก่อนส่งมอบเอกสารสำคัญ และให้บริการโดยหุ่นยนต์แทนมนุษย์ในการจัดส่งเอกสาร

ทั้งนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สิงคโปร์ ICA ได้ดำเนินการสร้างศูนย์บริการประชาชน ICA SERVICE CENTRE ให้สามารถให้บริการประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกับตู้อัตโนมัติ สำหรับรับหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชนได้ โดยไม่ต้องเพิ่งเจ้าหน้าที่ ICA เลย ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที และทำงานผ่านหุ่นยนต์เรียกว่าระบบ ISMART

โดยการลงทะเบียนรับเอกสารสำคัญนี้ ลงทะเบียนและตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ ทั้งนี้การตรวจสอบตัวตน จะใช้วิธีสแกนม่านตา และหุ่นยนต์ในการจัดส่งเอกสารสำคัญ จะเป็นผู้ส่งมอบเอกสาร ไปยังตู้อัตโนมัติ  สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ซึ่งต่างจากประเทศไทยที่จะให้บริการในวันเวลาราชการเท่านั้น
และในอนาคตเอกสารสำคัญอื่นๆหลายจุด จะมารวมให้มารับที่หน่วยงานเดียว คือ ICA SERVICE CENTRE แห่งนี้ด้วย ไม่ต้องไปเดินทางรับจากหน่วยงานอื่นๆอีก

ศูนย์บริการประชาชนแห่งใหม่ ตั้งอยู่บน Kallang สิงคโปร์ ซึ่งจะเป็นสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ ICA โดยจะเริ่มให้บริการตู้อัตโนมัติ หลังศูนย์ ICA สำนักงานใหญ่แห่งใหม่สร้างเสร็จ ภายในปี 2023

ที่มา it24hrs

ข้ามไปยังทูลบาร์