วีซ่าสหรัฐฯ ต้องเผยบัญชีโซเชียล ย้อนหลัง 5 ปี

ขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา ต้องเผยบัญชีโซเชียล ย้อนหลัง 5 ปี

ขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา ต้องเผยบัญชีโซเชียล คุณจะยอมมั้ย เมื่อ การขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา ต้องเผยบัญชีโซเชียล เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่เคยใช้งานย้อนหลัง 5 ปี ซึ่งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้ทั่วโลกแล้ว เมื่อ 3 มิถุนายน 2019 ที่ผ่านมา เพื่อการรักษาความปลอดภัยของประเทศสหรัฐฯ แต่มาตรการนี้จะไม่มีผลย้อนหลังสำหรับผู้ที่ขอวีซ่าสหรัฐไปเรียบร้อยแล้ว

การขอข้อมูลเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิบุคคล เพราะเป็นข้อมูลที่อยู่ในสาธารณะอยู่แล้ว มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลที่เข้มงวดมากภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ และมีข้อสังเกตว่า ผู้ก่อการร้าย สื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย และก็มีการสนับสนุนทางโซเชียลมีเดียด้วย หากคุณไม่เปิดเผยข้อมูลโซเชียลมีเดีย อาจมีผลต่อการขอวีซ่า

โดยกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบ เป็นกลุ่มคนที่อาจจะมีกิจกรรมออนไลน์ที่เกี่ยวกับการก่อความวุ่นวายและการก่อการร้าย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของมาตรการใหม่นี้

อย่างไรก็ตาม ขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา ต้องเผยบัญชีโซเชียล สหรัฐยังไม่เผยขอบเขตการตรวจสอบบัญชีโซเชียล อย่างละเอียดว่า ดูส่วนไหนบ้าง เพราะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของประเทศ เป็นความลับ แต่ยืนยันว่าไม่ได้ขอให้คุณเปิดเผยรหัสผ่านอย่างแน่นอน เพราะแค่ต้องการดูเนื้อหาที่ตั้งค่าเป็นสาธารณะเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การขอวีซ่าแบบขอตรวจสอบบัญชีโซเชียลมีเดีย มียกเว้นเฉพาะผู้สมัครสำหรับวีซ่าทูตและวีซ่าบางประเภท

ข้อมูลจาก BBC , AP , TIMEState.gov (กระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา)

ที่มา : it24hrs

ข้ามไปยังทูลบาร์