LINE SQUARE เปลี่ยนโฉมเป็น OPENCHAT รีบอยู่ในห้องแชทก่อนโดนออกจากกลุ่ม

LINE SQUARE เปลี่ยนโฉมเป็น OPENCHAT เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการครั้งใหญ่ โดยมาพร้อมกับโลโก้ใหม่และบริการที่ให้ความสำคัญกับฟังก์ชันแชทมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ฟังก์ชันโพสต์และโพสต์เก่าๆ ในสแควร์จะถูกย้ายไปรวมอยู่ที่หน้าโน้ตในแต่ละห้องแชท

ทั้งนี้หาก OPENCHAT เปิดให้บริการแล้ว สมาชิกเดิมที่ได้เข้าร่วมอยู่ในกลุ่ม LINE SQUARE แต่ไม่ได้เข้าร่วมอยู่ในห้องแชทใดๆในกลุ่มเลย สถานะสมาชิกจะสิ้นสุดลงด้วย ดังนั้นสมาชิกกลุ่มที่ยังไม่เข้าห้องแชทใดๆเลย ควรเข้าห้องแชทอย่างน้อย 1 ห้อง เพื่อรักษาสถานะสมาชิกกลุ่มไว้ ก่อนการเปลี่ยนแปลงจาก LINE Square มาเป็น OPENCHAT ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2019 ที่จะถึงนี้

ที่มา : it24hrs