ข้ามไปยังทูลบาร์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

พันธกิจ

    1. ผลิตซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ แม่นยำ เที่ยงตรง
    2. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาใช้ในการผลิตซอฟต์แวร์
    3. มุ่งมั่นสู่การบริการที่เป็นเลิศ
    4. พัฒนาบุคคลากรให้ก้าวหน้าในชีวิตและสังคม