แจ้งปรับอัตราค่าบริการต่ออายุเว็บไซต์ (มีผล 1 ก.ค. 2561)

  • เนื่องด้วยปัจจุบันบริษัท มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และเพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าทุกท่านต่อไปได้ จึงขอชี้แจงอัตราค่าบริการดังกล่าว เพื่อความเป็นธรรมกับลูกค้าทุกท่าน ทั้งเก่าและใหม่
  • การต่ออายุเว็บไซต์ ให้นับวันหมดอายุโดเมนเนม โดยเราจะออกใบแจ้งเตือนและกำหนดชำระให้คุณลูกค้า ซึ่งบริการนี้ไม่รวมอัพเดทข้อมูล
  • การอัพเดทเว็บไซต์เล็กน้อย(ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที) แก้ไขข้อมูล เพิ่มสินค้า โดยท่านต้องส่งข้อมูลให้เรา 100% ทั้งภาพและข้อความ จะได้รับการยกเว้นค่าบริการ ตามนโยบายเดิมของเรา ที่ส่งเสริมการอัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์
  • หากลูกค้าส่งข้อมูลไม่ครบ ให้ทำข้อมูลเพิ่ม ทำรูปเพิ่ม หาข้อมูลในเว็บอื่น หรือ Google มาใส่ เราจะเสนอราคากลับไปทุกครั้ง เพื่อให้ท่านทราบและดำเนินการชำระเงิน เพื่อดำเนินการต่อไป
  • ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราพัฒนาและให้บริการท่านต่อไป
    อดิศักดิ์ ผดุงทน ฝ่ายบริการลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อัตราค่าบริการต่ออายุเว็บไซต์

✅ ต่ออายุเว็บไซต์(โดเมน+โฮสติ้ง) 2,500 บาท/ปี
✅ แพคเกจอัพเดทเว็บไซต์ เหมาจ่าย 10,000 บาท/ปี
✅ Free Update เว็บไซต์ สำหรับแก้ไขงานเล็กน้อยไม่เกิน 30 นาที (เตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน)
✅ Update เว็บไซต์รายครั้ง ไม่เตรียมข้อมูลให้/ให้ทำภาพเพิ่มเติม เสนอราคาก่อนดำเนินการ

อัตราค่าบริการต่ออายุและอัพเดทเว็บไซต์

ที่ รายการ ค่าบริการ
1 ต่ออายุโดเมนและไซต์ (นับจากวันที่หมดอายุโดเมน) 2,500 บาท/ปี
2 การอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์เล็กน้อย (ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที) ฟรี
3 แพคเกจอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ เหมาจ่าย 10,000 ปี
4 แก้ไขรูปแบบเว็บไซต์หรืออัพเดทข้อมูลจำนวนมากรายครั้ง ตามใบเสนอราคา